Cụ thể, đối tượng hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm ở các cơ sở lưu trú từ 20 phòng trở lên, đơn vị lữ hành, khu điểm du lịch thuộc quản lý của Sở Du lịch: Khu du lịch Bà Nà Hills, Điểm du lịch Nhà trưng bày Hoàng Sa. Các đối tượng này cư trú hợp pháp tại địa phương (có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú). Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần; chi trả 1 lần cho người lao động.

Người lao động có nhu cầu hỗ trợ cần làm hồ sơ đề nghị theo mẫu, có xác nhận của doanh nghiệp nơi làm việc và địa phương nơi cư trú (UBND phường, xã). Sau đó gửi hồ sơ bằng đường bưu điện về Sở Du lịch Đà Nẵng (tầng 16 Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/8/2021.

Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại về việc đã tiếp nhận hồ sơ của người lao động khi nhận được hồ sơ.

Đối với người lao động tự do làm việc ở các khu, điểm du lịch (ngoại trừ Khu du lịch Bà Nà Hills và Điểm du lịch Nhà trưng bày Hoàng Sa), cơ sở lưu trú (quy mô dưới 20 phòng), các điểm kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm đề nghị liên hệ UBND phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ hỗ trợ.