Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) các cấp đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch, động viên CCB, CQN rèn luyện, giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội cụ Hồ, truyền thống “Trung thành – đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Bên cạnh đó Hội đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết “Xây dựng Hội CCBVN vững mạnh về chính trị, tư tương trong giai đoạn mới” cũng như tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, khóa VII, Thượng Tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCBVN nhấn mạnh, Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm; xem xét ban hành Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2027 – 2032; quy định về tiêu chuẩn chức vụ cán bộ. Vì vậy, mỗi hội viên cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ để hoàn thiện các văn kiện của Hội nghị.

Thời gian tới có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Hội CCBVN như: Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ VII và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội CCBVN; 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; 50 ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước, 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN…vì vậy, các cấp Hội cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thi đua; tham gia có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, phong trào của TW và địa phương. Mỗi hội viên cần nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCBVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cũng tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, khóa VII, Hội CCBVN đã phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo đó, với tinh thần “Cựu chiến binh gương mẫu” Thường trực Trung ương Hội phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm - Nghĩa tình” phấn đấu từ nay đến hết năm 2025 hoàn thành cơ bản việc xóa nhà dột nát, nhà tạm cho các hộ gia đình CCB, CQN.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, toàn Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động nhiều nguồn lực, xóa được 4.195 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB, CQN. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những hộ gia đình CCB đang phải sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, tập trung ở khu vực miền núi, vùng sâu, biên giới. Theo thống kê của các tỉnh, thành Hội trong cả nước, hiện nay số hộ gia đình CCB, CQN trong diện này là 7.423 hộ. Vì vậy, từ nay đến hết năm 2025, Hội CCBVN đặt mục tiêu sẽ xóa hết số nhà tạm, nhà dột nát này.

Với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Thường trực Trung ương Hội tin tưởng Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025 trong toàn Hội sẽ lan tỏa và trở thành một phong trào có ý nghĩa sâu sắc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và Hội CCB Việt Nam./.