Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua với nguồn lực đầu tư lớn, sẽ phủ kín tất cả 63 tỉnh, thành phố và được kỳ vọng sẽ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường sống tốt đẹp cho người dân nông thôn.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, phát triển kinh tế nông thôn là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để phục vụ cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Làm thế nào để thực hiện thành công Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đưa khu vực nông thôn “trở thành những nơi đáng sống, nơi để chúng ta tìm đến, chúng ta quay về”?

Hotline: 024.3.826.56.56

Tương tác trên fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.

Khách mời: - Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh văn phòng – Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

- Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

- Ông Trịnh Bá Ninh - Chuyên gia nông nghiệp, nguyên Phó Tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam.