Sáng nay (15/12), tại Hà Nội, 981 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 22 triệu thanh niên Việt Nam đã dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đại hội đã thảo luận về Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội, trình bày các tham luận.

Dự phiên trọng thể đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các Uỷ viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng tham dự; các đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn các thời kỳ.

Thanh niên thực sự đã và đang phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn, chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hình trong nước và thế giới, nhất là tình hình thiên tai bão lũ, đặc biệt là đại dịch Covid-19 nhưng với sự quyết tâm, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên đã được xác định phù hợp với đặc điểm, trình độ, năng lực thế mạnh của thanh niên, đáp ứng nhu cầu mong mỏi tuổi trẻ. Qua đó phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tạo điều kiện thanh niên trưởng thành, phát triển toàn diện, tổ chức đoàn củng cố số lượng, chất lượng đoàn viên ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ đoàn đông đảo trẻ trung, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã và đang trở thành cán bộ kế cận, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Đoàn thể ở tất cả các cấp.

Theo Tổng Bí thư, trình độ cán bộ của chúng ta ngày càng được nâng cao vì thế hệ trẻ được đào tạo sớm, trải qua quá trình học tập ở nhà trường, thực tiễn. “Trình độ cán bộ giờ khác nhiều, rõ ràng trở thành đội hậu bị tin cậy của Đảng, Nhân dân”.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đã có sự chuyển biến tốt trong khắc phục tồn tại hạn chế nêu trong văn kiện Đại hội XI. “Tôi nhớ, ở Đại hội lần trước tôi có đến dự phát biểu, lưu ý đề nghị các đồng chí quan tâm khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô đoàn, xa rời chính trị” bây giờ được khắc phục một bước.

Qua nghiên cứu báo cáo chính trị và lắng nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội, Tổng Bí thư đánh giá Đoàn TNCS HCM đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Đặc biệt trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, qua đó tính tích cực chính trị, niềm tin thanh niên đối với Đảng, tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố.

“Thanh niên thực sự đã và đang phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện ở những nơi khó khăn gian khổ, những việc mới khó góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, biểu hiện rõ nhất là hình ảnh thanh niên tham gia tích cực có hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19, thiên tai bão lũ”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Nhiều vấn đề được gợi mở

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng những kết quả thành tích của tổ chức Đoàn TNCS HCM đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh thêm một số lưu ý. Trong đó, vẫn còn một số bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng thiếu lý tưởng, có biểu hiện xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân nhất điều kiện kinh tế thị trường.

“Dù chỉ là một bộ phận nhỏ những những biểu hiện đó rất cần quan tâm khắc phục nếu không sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tự chuyển, tự chuyển hóa với nhiều hệ lụy cho thế hệ tương lai”.

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS HCM mặc dù có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhưng chưa vẫn chưa bắt kịp yêu cầu thực tiễn tình hình thanh niên, chưa thực sự hấp dẫn gần gũi thanh niên, phong trào hành động thanh niên một số nơi còn hình thức, chưa thật thiết thực.

Tính bền vững của hoạt động chưa cao, chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ đoàn một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, những hạn chế đó đòi hỏi cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp cần hết sức quan tâm và có biện pháp sớm khắc phục.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nhiệm vụ giải pháp trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời, cho rằng cần nghiên cứu, đề ra thêm các giải pháp cụ thể hóa quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề. Cụ thể:

Một là, cần tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo dức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ để thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai vừa hồng vừa chuyên như căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ 2, đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả phương thức hoạt động của Đoàn TNCS HCM và các tổ chức thanh thiếu niên coi là nền tảng cốt lõi, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ xã hội chủ nghĩa trong đó lấy nhu cầu nguyện vọng chính đáng thiết thân của thanh niên làm nhiệm vụ trọng tâm.

“Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, định hướng thanh niên học tập, tự học tập, học tập suốt đời, phấn đấu rèn luyện vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, tiến đến phương pháp quản lý hiện đại khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, giúp thanh niên khởi nghiệp thành công...

Thứ 3, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong xung kích sáng tạo của tuổi trẻ. Tổng Bí thư nhấn mạnh và gửi tới thế hệ trẻ cả nước 2 chữ “tiên phong”.

Thứ 4, củng cố xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. “Cần chú trọng và nâng cao chất lượng và ý thức chính trị đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, chú trọng đào tạo bồi dưỡng, xây dựng cán bộ đoàn tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm...Tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng”, Tổng Bí thư yêu cầu./.