Tính đến 17h00 ngày 5/9/2021, Tổng số thí sinh điều chỉnh NV ĐKXT là 358.659, chiếm tỷ lệ 45,09% so với số thí sinh ĐKXT. (Tổng số thí sinh ĐKXT là 795.353).

Các sở có số lượng thí sinh điều chỉnh NV nhiều là: Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh với 36.173 chiếm tỷ lệ 42,85%; Sở GD&ĐT Hà Nội với 49.045 chiếm tỷ lệ 56,14%.

Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước khi điều chỉnh là 3.835.720. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh 3.920.375.

Như vậy số nguyện vọng sau khi điều chỉnh tăng thêm 84.655.

Cũng theo thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, có 78.173 thí sinh đã xác nhận nhập học mà các trường đã cập nhật lên hệ thống, tăng khoảng 5 nghìn so với năm 2020. Số thí sinh này sẽ bị loại khỏi dữ liệu các trường tải về xét tuyển để tránh ảo.

Tuy nhiên, sẽ còn một số thí sinh từ vùng dịch gửi bản scan Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học. Vì chưa phải bản gốc nên chưa chắc chắn. Để không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh các trường sẽ không đưa lên hệ thống. Vì vậy, các thí sinh này vẫn được tham gia xét tuyển bình thường.