Ảnh hưởng dịch Covid-19, tuyển sinh trường nghề không đạt chỉ tiêu

[VOV2] - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, tính đến 31/12/2021, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.915.548 người (đạt 85,14% kế hoạch).

VOV2

Ngày 18/01, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.

Theo báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tính đến 31/12/2021, cả nước tuyển sinh được 1.915.548 người (đạt 85,14% kế hoạch).

Trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp: 375.108 người (đạt 65,81%);  trình độ sơ cấp và các chương trình nghề nghiệp khác: 1.540.440 người (đạt 91,69%). Một số ngành, nghề có kết quả tuyển sinh tốt như máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, du lịch...

Nguyên nhân tuyển sinh năm 2021 của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đạt chỉ tiêu do tác động của đại dịch Covid-19, việc tổ chức đào tạo chuyển sang hình thức trực tuyến, việc thực hành, thực tập tại doanh nghiệp khó thực hiện; công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông không thực hiện theo hình thức trực tiếp; việc di chuyển của người học đến các địa phương gặp khó khăn...

Liên quan đến việc rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường nghề, năm 2021, cả nước tiếp giảm 08 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập. Bên cạnh đó, tiếp tục từng bước giảm sự trùng lắp về ngành, nghề đào tạo, giảm đầu mối quản lý để tập trung các nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.

Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng tiếp tục rà soát, đánh giá, lựa chọn trường nghề có năng lực đào tạo tốt để hỗ trợ đầu tư tập trung, đồng bộ theo quy định để đạt tiêu chí của trường nghề chất lượng cao.

Về chỉ tiêu năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu tuyển sinh tăng 10% so với số thực hiện năm 2021.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương. Dự kiến năm 2022 có khoảng 1.877 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (trong đó: 409 trường cao đẳng; 438 trường trung cấp và 1.030 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp), số cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập là: 1.184, giảm 4% so với năm 2021 (là 1.221 cơ sở) và số cơ sở Giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập chiếm khoảng 37%.

Để thích ứng với dịch Covid-19, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như tạo cơ hội cho người học, năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đa dạng hóa hình thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh triển khai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao theo các bộ chương trình đã chuyển giao từ Úc và Đức, đẩy mạnh nhân rộng đào tạo trong cả nước. Tập trung xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao để phát triển nguồn nhân lực thích ứng trong thời kỳ trong/sau Covid-19 và đáp ứng Cách mạng Công nghiệp 4.0...

Đặc biệt, đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng trong Giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường công tác tuyển sinh, phân luồng học sinh vào học nghề theo Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”...

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục