Theo thông tin của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GD-ĐT đang cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt môn tiếng Anh, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả các thí sinh. Nếu có phương án điều chỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi sẽ sớm có thông báo trong những ngày tới.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết hiện nay, các Sở GĐ-ĐT triển khai công tác chấm thi đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ thời gian, tuân thủ đúng đáp án Bộ GĐ-ĐT đã công bố.

Trước đó, sau khi thi xong môn tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, có những tranh luận khác nhau liên quan đến đáp án câu câu 46, mã đề 402.

Cụ thể, câu 46, mã đề 402 (cũng là câu câu 50, mã đề thi 409; câu 31 mã đề 401). như sau:

"Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

(Tạm dịch: Nghiên cứu tiên phong của họ cho thấy động cơ học tập của hai nhóm người học khá khác biệt với nhau, và nhóm thí nghiệm, với những người có động cơ học tập mạnh mẽ hơn, đạt kết quả học tập tốt hơn nhóm đối chứng).

Các tranh cãi xung quanh hai phương án B và C.

Một số giáo viên cho rằng các khái niệm được sử dụng trong câu được trích (comparison group, control group) là các thuật ngữ chuyên ngành về phương pháp nghiên cứu khoa học, người Anh bình thường khi đọc còn không để ý để phân biệt được viết thế nào là đúng, viết thế nào là sai, huống hồ học sinh phổ thông lớp 12 học tiếng Anh với tư cách là một ngoại ngữ!

Các giáo viên băn khoăn nếu chọn B hoặc C thì đều đúng trong câu này. Bởi, từ "distinctive from" (B) không có nghĩa trong từ điển Cambridge và Oxford. Từ điển giải thích "distinctive" là mang tính đặc trưng, điển hình, thường kết hợp với danh từ và không đi với "from". Cách dùng đúng là "distinct from".

Còn nếu chọn đáp án C từ "comparative group" cũng sẽ được chấp nhận vì từ này sử dụng sai thuật ngữ, phù hợp hơn phải là "comparison group".

Đáp án chính thức vừa được Bộ GD-ĐT công bố, với câu hỏi câu 46, mã đề 402 đáp án chính xác là B. Tương tự, cùng với nội dung câu hỏi này, câu 50, mã đề thi 409 đáp án là B; câu 31 của mã đề 401 đáp án đúng là B.

Tương tự, câu 18 của mã đề 401 cũng gây tranh cãi, với yêu cầu điền từ vào chỗ trống: The journalist is talking about having a new______ published in the local newspaper next week.

Bốn gợi ý đáp án gồm: A. editor; B. documentary; C. cartoon; D. article.

Có ý kiến cho rằng, thí sinh chọn C hay D đều đúng.

Article - bài báo (đáp án D) phù hợp với chủ thể là "journalist". Dù vậy, đáp án C - cartoon (tranh biếm họa/tranh hài/truyện tranh) cũng có thể phù hợp với "published in the local newspaper". Đây là một trong nhiều mục thường xuất hiện trong các tờ báo nước ngoài.

Do đó, đáp án "cartoon" nghe có vẻ không thuận nhưng hoàn toàn không sai về cả nội dung và ngữ pháp.

Đáp án chính thức vừa được Bộ GD-ĐT công bố thì câu 18 của mã đề 401 đáp án chính xác là: D