Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD-ĐT về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Bộ GD-ĐT cho biết, thời gian qua, thực hiện các quy định về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục, các địa phương đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động như: giáo dục kỹ năng sống; liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường… theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục. Kết quả đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn có hạn chế dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này.


Để tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Bộ cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT báo cáo tình hình triển khai các hoạt động này tại địa phương với các nội dung: công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục; đánh giá thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị và tổng hợp số liệu.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ GD-ĐT qua Vụ Giáo dục Trung học, trước ngày 15/10/2023.

Trước đó, phụ huynh nhiều tỉnh, thành phản ứng với chương trình liên kết trong nhà trường về học phí lẫn cách thức thực hiện.

Đặc biệt, các tiết học này được xếp vào lịch chính khóa khiến học sinh không tham gia sẽ phải ra ngoài. Phụ huynh không muốn con bị lạc lõng, buộc phải chấp nhận dù không tự nguyện.