Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) vừa thông báo điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2022 vào các ngành/nhóm ngành của 8 trường đại học thành viên và 4 trường/khoa trực thuộc, chi tiết như sau:

1. Trường Đại học Công nghệ

2.Trường Đại học Khoa học tự nhiên

3. Trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn