Ước tính, dân số Thủ đô đang tăng cỡ “một huyện người” mỗi năm. Trong khi đó, năm học mới, TP.HCM tăng khoảng gần 22.000 học sinh. Con số này ở Bình Dương còn cao hơn – tăng 29.000 học sinh. Quá tải trường lớp ở các đô thị lớn đang là bài toán “đau đầu”của các ngành chức năng nơi “đất chật người đông”.

Thông tư 28 năm 2020 về Điều lệ trường tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, mỗi lớp học không quá 35 học sinh. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, một lớp không quá 45 học sinh. Tuy nhiên, sỹ số trên luôn là con số mơ ước với nhiều địa phương.

Những nguyên nhân đã được chỉ ra, vậy giải bài toán thiếu trường lớp tại các đô thị lớn thế nào?

Nghe tại đây: