Mới đây, Hà Nội thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo đó, Hà Nội sẽ tuyển 608 viên chức, trong đó 536 giáo viên và 72 nhân viên.

Về chỉ tiêu cụ thể:

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III (Mã số: V.07.05.15): 515

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32): 11

- Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29): 7

- Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26): 3

- Nhân viên thư viện (mã số: V.10.02.07): 23

- Nhân viên văn thư (mã số ngạch 02.008): 16

- Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số: V.07.07.20): 15

- Nhân viên Công nghệ thông tin (mã số: V.11.06.14): 18 (Kèm theo bảng chỉ tiết chỉ tiêu tuyển dụng)

Theo Thông báo, Hà Nội sẽ tổ chức xét tuyển đối với người đăng ký xét tuyển diện thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ).

Với đối tượng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP, Hà Nội tổ chức phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ từ ngày 11/7/2023 đến ngày 12/7/2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23, phố Quang Trung, Hà Nội).

Kết quả phỏng vấn và người trúng tuyến diện thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP dự kiến công bố từ ngày 13/7/2023 đến ngày 14/7/2023 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo (http://hanoi.edu.vnhoặc http://sogd.hanoi.gov.vn) và tại Sở Giáo dục và Đào tạo số 23, phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội..

Các đối tượng còn lại thi tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung.

- Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Từ ngày 03/8/2023 đến ngày 04/8/2023, thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đối với người đăng ký thi tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 1.

Ngày 12/8/2023, thí sinh thi vòng 1 tập trung từ để dự khai mạc kỳ thi; nghe thông báo Số báo danh, Phòng thi, phổ biến quy chế thi và hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên giấy thi.

Ngày 13/8/2023, thí sinh thi trắc nghiệm từ 7h30-9h00. Sau đó thí sinh sẽ thi kiến thức chung (60 phút), ngoại ngữ (30 phút) và tin học (30 phút).

Ngày 12/9/2023, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, nội dung hướng dẫn ôn thi vòng 2 và thời gian, địa điểm tập trung, địa điểm thi.

Thí sinh dự thi Vòng 2 tập trung lúc 14h00 ngày 23/9/2023

Ngày 24/9/2023, thí sinh thi viết Môn nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian làm bài 3 tiếng.

Ngày 29/9/2023, thông báo kết quả thi vòng 2./.

Cũng theo thông báo, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, cụ thể:

Người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non (Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị), phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học (Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn; Trường Tiểu học Bình Minh), phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định. Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển phải được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt hoặc có chứng, chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật.

Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học cơ sở (vào các trường: Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn), phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên đúng chuyên ngành dự tuyển hoặc có bằng cử nhân đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định. Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển phải được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật.

Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học phổ thông phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên đúng chuyên ngành dự tuyển hoặc có bằng cử nhân đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên vào các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam; Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ; Trường Trung học phổ thông Chu Văn An; Trường Trung học phổ thông Sơn Tây) phải có bằng cử nhân đúng chuyên ngành dự tuyển từ hạng khá trở lên.

Xem chỉ tiêu tuyển dụng cho từng trường tại đây