Ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ ký quyết định số 3773 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

Trong quyết định của Bộ GD-ĐT, thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS của các bên là 5 năm.

Trước đó, ngày 17/11 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cũng đã ký quyết định số 3730 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Như vậy đến nay IDP và Hội đồng Anh - hai đơn vị sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Đặc biệt, đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các Bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của của IELTS Australia Pty Ltd (Australia), Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) và pháp luật của Việt Nam.