Đợt thi 305 Kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) được ĐHQG Hà Nội tổ chức tại 7 điểm khu vực Hà Nội gồm Trung tâm Khảo thí (ĐHQG Hà Nội), Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Phenikaa và 3 địa điểm thi ngoại tỉnh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Theo ĐHQG Hà Nội, số thí sinh đăng ký tham dự đợt 305 là 12.471 trong đó có 96,7% thí sinh có mặt dự thi. Tại đợt thi này, 8 thí sinh đã bị lập biên bản đình chỉ dự thi vì phạm Quy chế thi.

Đáng chú ý một thí sinh đến từ Thái Bình dự thi lần thứ hai bị lập biên bản đình chỉ và hủy toàn bộ kết quả thi do có sử dụng tài liệu và chép đề thi mang về. Điểm bài thi đánh giá năng lực của thí sinh này lần thứ nhất thi ngày 08/04/2023 và lần thứ hai ngày 14/05/2023 đều đạt điểm số 114/150.

Theo Quy chế thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy tất cả các kết quả thi đánh giá năng lực và dừng phục vụ các đợt thi còn lại (nếu có) và thông báo cho các bên liên quan.

Đến nay, Hội đồng thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của ĐHQG Hà Nội đã tổ chức thi đánh giá năng lực phục vụ 55.858 thí sinh và đình chỉ 38 thí sinh vi phạm quy chế.

ĐHQG Hà Nội cho biết, phiếu báo điểm kết quả thi đánh giá năng lực của thí sinh dự thi đợt thi trước đó đã được gửi tới thí sinh qua đường thư tín. Thí sinh có thể tra cứu đơn vận chuyển Phiếu báo điểm đợt thi 305 bằng cách đăng nhập tài khoản thi HSA tại http://khaothi.vnu.edu.vn/ sau ngày 20/05/2023.

Phiếu báo điểm bị hoàn trả của các đợt thi trước đây do không có người nhận hoặc địa chỉ không đúng sẽ được phát tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội các buổi chiều từ thứ Haỉ đến thứ Tư hàng tuần.

Trước đó, Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội đã công bố phổ điểm thi của 4 đợt đầu tiên theo phân bổ chuẩn, điểm trung bình 75,2/150; trung vị là 75/150; độ lệch chuẩn 13,7. Thí sinh đạt điểm cao nhất 129/150, thấp nhất 31/150. So với cùng kỳ năm 2022, điểm trung bình năm 2023 giảm 2,4 điểm. Phổ điểm ổn định theo từng đợt thi, số thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên chiếm 4,4%.