Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương án giai đoạn 2022-2025

[VOV2] - Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngày 27/9, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021 - 2022.

Một trong những nội dung quan trọng được Bộ GD-ĐT nhấn mạnh tại công văn này là xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) giai đoạn từ năm 2022-2025; chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT chỉ đạo, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi theo hướng chuẩn hóa phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ các môn học ở cấp THPT.

“Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông”, công văn của Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Bộ GD-ĐT lưu ý đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ GD-ĐT.

Tăng cường chức năng quản lý nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát; gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sở GD-ĐT trong chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tăng cường quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi; đặc biệt chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Công văn chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021 – 2022 cũng đề cập đến công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý văn bằng, chứng chỉ theo Công văn số 1800/BGDĐT-QLCL ngày 05/5/2021 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ. Chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Rà soát, kiểm tra, thẩm định lại chương trình bồi dưỡng, công tác tổ chức và quản lý các khóa bồi dưỡng, các điều kiện bảo đảm chất lượng để bồi dưỡng, sát hạch và cấp các loại chứng chỉ theo thẩm quyền và trên địa bàn. Xử lý nghiêm các vi phạm và công bố công khai các đơn vị đã bị xử lý.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài trên địa bàn. Thực hiện công tác quản lý văn bằng, công nhận văn bằng chứng chỉ do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam theo thẩm quyền.

Liên quan đến công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các sở GD-ĐT tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài, đặc biệt là công tác cải tiến chất lượng sau đánh giá bảo đảm thực chất, hiệu quả; xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong nhà trường. Có các phương án ứng phó với tác động của dịch COVID-19 trong quá trình triển khai.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai công tác bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cấp học. Khuyến khích việc trao đổi và học tập kinh nghiệm về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giữa các địa phương, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

Nhìn lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

Hơn 90% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là chuyện bình thường

[VOV2] - Ngày 07/08, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 đã kết thúc. Đợt thi này cũng khép lại một Kỳ thi tốt nghiệp THPT "đặc biệt" nhất trong lịch sử khoa cử nước nhà.
image-article
Tag:

Công bố dữ liệu thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Có 15.100 thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 của 64 tỉnh, thành phố. Căn cứ dữ liệu này, các trường thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh...
image-article
Tag:

15 địa phương sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

[VOV2] - Tính đến chiều ngày 2/8, cả nước có 15 tỉnh, thành phố vẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các địa phương này đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi. Trong khi nhiều địa phương đã quyết định dừng thi.
image-article
Tag:

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.
image-article
Tag:

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Có 24.318 điểm 10

[VOV2] - 0h00 ngày 26/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ngay sau đó, Bộ cũng đã công bố phổ điểm các môn thi. Theo đó, cả nước có 24.318 điểm 10. Môn thi có nhiều điểm 10 nhất là giáo dục công dân: 18.680 điểm 10.
image-article
Tag:

Cân nhắc tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

[VOV2] - Có khoảng 26.000 thí sinh trong danh sách thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2. Tuy nhiên, diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên các địa phương đang cân nhắc phương án tổ chức.
image-article
Tag: