Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả của các chuyên gia đánh giá ngoài cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, sáng nay 09/01/2023, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình Bế mạc đánh giá ngoài đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương mại.

Tham dự chương trình Bế mạc có TS Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Về phía đoàn đánh giá ngoài gồm có các chuyên gia: GSTS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và các thành viên của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

Về phía Trường Đại học Thương mại có PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Hà Văn Sự - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Viết Thái – Chủ tịch Công đoàn Trường; TS. Phan Thu Trang – Bí thư Đoàn TNCSHCM cùng sự tham gia của Hội đồng Tự đánh giá Trường, Trưởng các nhóm phụ trách các tiêu chuẩn, Trưởng (Phó) các đơn vị thuộc Trường và toàn thể viên chức, giáo viên, đại diện sinh viên Nhà trường.

Thay mặt đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, GS,TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương mại. Báo cáo đã khái quát hóa quá trình thực hiện nhiệm vụ của đoàn, nêu lên các cơ sở, nguyên tắc trong quá trình đánh giá, làm nổi bật những điểm mạnh đồng thời đưa ra các khuyến nghị để Trường có những kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo của trong thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình, PGS,TS. Hà Văn Sự - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thương Mại ghi nhận đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và tận tụy để đưa ra những đánh giá toàn diện, khách quan nhất đối với Trường Đại học Thương mại. Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của việc đánh giá ngoài, đề cao sự chủ động, tích cực của Trường trong quá trình thực hiện các hoạt động khảo sát đánh giá ngoài và hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Thương mại.

PGS,TS. Hà Văn Sự nhấn mạnh: “ Việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo là chủ trương lớn của Nhà nước. Trên tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, công tâm và đầy trách nhiệm, đoàn chuyên gia đã chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại và các khuyến nghị xác đáng, quý báu, tạo cơ hội cho Trường Đại học Thương mại có được cái nhìn tổng thể, chuyên nghiệp và khách quan về chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Phó Hiệu trưởng bày tỏ sự trân trọng tiếp thu và cam kết sẽ tiến hành rà soát, nhìn nhận để khắc phục những hạn chế mà đoàn đánh giá đã nêu ra từng bước điều chỉnh hoàn thiện các tiêu chí để nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động của trường .”