Hiện có khoảng 40% người cao tuổi đang làm kinh tế, tạo ra thu nhập cho bản thân và xã hội. Vì thế, chính sách sinh kế đối với người cao tuổi phải được lồng ghép với các chính sách về đào tạo, khuyến nông khuyến ngư, bảo hộ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính sách sinh kế cho người cao tuổi không phải là văn bản riêng từng lĩnh vực mà phải đan xen với hệ thống chính sách chung của Nhà nước. Tuy nhiên chính sách đó phải có sự khác biệt dành cho người cao tuổi - Đây là quan điểm của ông Nguyễn Hải Hữu, Phó Chủ tịch Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2: