Từ khóa tìm kiếm: sinh kế

Khởi nghiệp với người cao tuổi có phải chuyện khó?

[VOV2] - Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ sinh kế cụ thể cho người cao tuổi và cần có sự ưu tiên, khác biệt giữa chính sách hỗ trợ về sinh kế cụ thể, đặc biệt ở vùng khó khăn.

Hỗ trợ sinh kế, mang xuân ấm về các gia đình nạn nhân bom mìn

[VOV2] - Gần 5.500 nạn nhân bom mìn tại 20 tỉnh, thành phố được hỗ trợ sinh kế, ổn định cuộc sống là kết quả qua hơn 6 năm hoạt động của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, góp phần mang xuân ấm về cho các gia đình.

Người cao tuổi cần được hỗ trợ gì để tạo thu nhập?

[VOV2] - “Cứ 2 người cao tuổi thì có 1 người làm kinh tế, số còn lại vẫn tham gia vào các hoạt động như chăm sóc nhà cửa, trông nom các cháu chỉ khác là không tạo ra thu nhập mà thôi…”

Khi người cao tuổi khởi nghiệp

[VOV2] -Lâu nay khi nói đến việc làm và khởi nghiệp, người ta thường nghĩ đến thanh niên đang trong độ tuổi lao động, thế nhưng gần đây số người cao tuổi vẫn lao động, kiếm sống đang ngày càng chiếm tỷ lệ cao trên thị trường lao động.