Nhà đất mua thanh lý có được bồi thường khi thu hồi?

[VOV2] - Nhà do cơ quan thanh lý cho CBCNV làm nhà ở từ trước năm 1993, tuy nhiên vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Vậy nay nếu bị thu hồi thì người dân có được bồi thường hay không?

Trần Thu Trang

Năm 1992, gia đình bà Bạch Thị Nga ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có mua lại nhà tập thể thanh lý của Xí nghiệp quản lý và xây dựng đường bộ khu vực 2 Vĩnh Phúc, đã nộp tiền mua nhà đầy đủ, có các quyết định, giấy tờ, phiếu thu tiền liên quan đến việc mua nhà thanh lý của Xí nghiệp. Năm 2007 gia đình đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được cấp với lý do chưa phù hợp với quy hoạch khu dân cư. Năm 2011, nhà thanh lý bị hư hỏng, gia đình bà Nga đã làm đơn xin xây dựng lại nhà ở và được Giám đốc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý. Nhiều lần Đoạn quản lý đường bộ 2 có cắm đất cho cán bộ công nhân viên nhưng gia đình bà Nga đều không được giải quyết với lý do đã được mua nhà thanh lý từ năm 1992.

Trả lời cho câu hỏi, trường hợp này gia đình bà Nga có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Cty Luật TGS, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng: Nguồn gốc sử dụng đất của gia đình bà Nga huộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền từ trước ngày 15/10/1993, cụ thể là trường hợp “tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.” được quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

Theo luật sư Hùng, hiện tại, bà Nga vẫn còn lưu giữ các giấy tờ về việc mua nhà thanh lý nên theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thì gia đình bà sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy chứng nhận”), khi việc sử dụng đất là không có tranh chấp và việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, ….có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.....” sẽ vẫn được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đối chiếu quy định này, xét về nguồn gốc, cũng như các giấy tờ về quyền sử dụng đất thì gia đình bà Nga có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận. Do đó, nếu nhà nước thu hồi đất thì gia đình bà Nga sẽ được bồi thường về đất theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, gia đình còn được hưởng các chính sách bồi thường, hỗ trợ khác như: Bồi thường về tài sản trên đất, hỗ trợ tái định cư (nếu phải di chuyển chỗ ở) và các khoản hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Mời quý vị và các bạn nghe tư vấn cụ thể của luật sư Nguyễn Đức Hùng về trường hợp của bà Bạch Thị Nga ở tỉnh Vĩnh Phúc tại đây:

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục