Từ năm 2022, tại các bệnh viện cũng như trên thị trường đã xuất hiện tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh cho người dân. Ngay sau đó, Quốc hội, Chính phủ cùng Bộ Y tế và các bộ, ngành đã rất nỗ lực, cố gắng để giải quyết vấn đề này.

Qua phân tích, đánh giá liên quan, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, nguyên nhân của vấn đề này bao gồm cả khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do sau 3 năm chống dịch COVID-19, nguồn cung về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trên thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam đều bị ngắt quãng.

Mặt khác, sau khi kiểm soát được dịch COVID-19, số lượng người bệnh đi khám chữa bệnh tăng lên đột biến. Chính vì vậy, công tác dự trù, đấu thầu của các cơ sở y tế cũng có những thời điểm chưa đáp ứng được nhu cầu này.

Về nguyên nhân chủ quan, quy định mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế có rất nhiều văn bản pháp luật chi phối, từ Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Tài sản công, Luật Dược và các nghị định, thông tư hướng dẫn, nên có những vướng mắc liên quan đến thể chế không thể sửa đổi được ngay, vì vậy thời gian bị kéo dài.

Một nguyên nhân nữa là trong thời gian qua, có nhiều sai phạm liên quan tới lĩnh vực mua sắm vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế, chính vì vậy, việc rà soát, đánh giá lại để triển khai là một trong những việc phải làm để có thể mua được vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, một số trường hợp đã gây tâm lý lo lắng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, đặc biệt, các y bác sĩ không có chuyên môn về tài chính khi phải thực hiện nhiệm vụ này. Do vậy, trong quá trình thực hiện cũng còn ách tắc chậm trễ.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, nghị định tháo gỡ về quản lý trang thiết bị y tế có thể ban hành ngay trong tháng 2/2023

Ngay thời điểm này, các bộ, ngành đang tiếp tục làm việc để trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết 144 (sửa đổi) trong ngày 26/2, xin ý kiến thành viên Chính phủ ban hành trong thời điểm sớm nhất.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan hy vọng các thành viên Chính phủ, bộ, ngành sẽ ủng hộ ngành Y tế - một ngành hết sức đặc thù. Khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 144 (sửa đổi) vào thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3 sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho ngành y tế, để ngành Y làm tốt hơn nữa công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.