Đây là thông tin từ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tại lễ mít tinh nhân Ngày Dân số thế giới (11/7).

Cũng theo bà Hương khi đề xuất nội dung này, Bộ Y tế đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế và lấy ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị, bộ ngành và các địa phương. Theo đó, Bộ sẽ có những điều chỉnh phù hợp để duy trì mức sinh thay thế trên cả nước và đảm bảo cơ cấu dân số vàng.

Thứ trưởng Liên Hương cho biết, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 588/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu tới năm 2023, tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp và duy trì kết quả sinh ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế (2-2,1 con/gia đình).

Chương trình này đã được triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mức sinh thay thế phù hợp với từng vùng miền. Tuy nhiên, qua thực tế thực hiện Chương trình, cùng với sự triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đang đề xuất điều chỉnh để đảm bảo mức sinh thay thế.

"Hiện nay, có những địa phương có mức sinh thay thế thấp nhưng cũng có những địa phương có mức sinh cao, vượt mức sinh thay thế. Vì vậy, việc chỉnh sửa các giải pháp phù hợp với thực tế là cần thiết, để không xảy ra tình trạng giảm mức sinh mà không thể tăng lại được như một số quốc gia phát triển hiện nay" - Thứ trưởng Liên Hương nói.

Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng hoặc cá nhân có quyền quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm trong việc sinh con, thời gian sinh con, số con.

Khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cặp vợ chồng hoặc cá nhân.

Đây là đề xuất thay đổi so với pháp lệnh dân số đang thi hành hiện nay quy định mỗi cặp vợ chồng, cá nhân được "sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định...".