Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo khám chữa bệnh thường xuyên

[VOV2] - Bộ Y tế có công văn số 7330 gửi tất cả các sở y tế về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường xuyên cho nhân dân.

VOV2
image-article

Hiện nay, qua các đợt kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế và báo cáo của một số tỉnh, thành phố có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Để khắc phục tình trạng này, bảo đảm nhân lực thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và khám bệnh chữa bệnh thường quy, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (cả cơ sở công lập và tư nhân) phải bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, xây dựng phương án, kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, viên chức, người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động khám chữa bệnh

Bên cạnh đó, các sở y tế cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh, tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức hành nghề gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm.

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục