Đây là nhận định của đại diện hai cơ quan trong hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT quý I/2023. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.

Ngay đầu năm 2023, hai bên đã phối hợp đóng góp ý kiến ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 để đảm bảo thuốc khám chữa bệnh... Ngoài ra, hai bên còn phối hợp trong cho ý kiến xây dựng các văn bản chính sách để thực hiện tốt chính sách BHYT.

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức tốt chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Hiện nay cả nước hiện có trên 13.000 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện kết nối trực tuyến với Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến của BHXH Việt Nam; Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong đảm bảo thuốc khám chữa bệnh BHYT, hiệu quả rõ nét trong quý IV/2022 khi tình trạng thiếu thuốc được cơ bản giải quyết...

Cùng đó BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã phối hợp trong kiểm tra giám sát thực hiện khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định và vẫn tối ưu hóa nguồn quỹ BHYT.

Tiếp đến hai ngành đã có phối hợp chặt chẽ trong cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT. Hiện đã có 95% cơ sở y tế đã sẵn sàng để người bệnh sử dụng CCCD thay thế thẻ BHYT đi khám chữa bệnh. Xác thực dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và cơ sở dữ liệu dân cư đã xác thực được 80 triệu thẻ BHYT với CCCD. Việc chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế càng ngày tích cực. Dự kiến trong Quý 1-2/2023, hai bên sẽ phối hợp cùng Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử cho người dân...

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những kết quả, cũng như sự đồng hành giữa hai ngành những năm qua, đồng thời khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên đã mang lại bước tiến tích cực trong xây dựng luật pháp, thực hiện chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực BHYT, tham gia phối hợp cùng các Bộ, ngành khác... để đạt được tiếng nói chung và những kết quả nhất định.

Xác định nhiệm vụ năm 2023 còn rất nhiều vấn đề cần phối hợp giải quyết, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thống nhất với đề xuất của BHXH Việt Nam về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Nhiệm vụ nặng nề nhất trong thời điểm này là đánh giá được tình hình thực hiện Luật BHYT để có sửa đổi phù hợp, phấn đấu đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật để Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật BHYT đi đôi với nhau. Luật BHYT cần sự đồng thuận giữa hai cơ quan xây dựng và thực hiện chính sách để các văn bản pháp luật vừa đáp ứng được yêu cầu cơ quan quản lý vừa đảm bảo tốt nhất quyền lợi người dân và cân đối nguồn quỹ BHYT.

Bộ trưởng cũng bày tỏ: Cân đối quỹ không chỉ là trách nhiệm của riêng BHXH Việt Nam mà cũng là nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của Quỹ BHYT vì quyền lợi lâu dài, bền vững của người tham gia.

Với những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn, thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tập trung rà soát và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT để ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, khắc phục bất cập trong tổ chức thực hiện nhằm phát triển người tham gia BHYT... đồng thời tìm ra các phương án tối ưu để hướng tới mục tiêu lâu dài trong chăm sóc sức khỏe, đảm bảo lợi ích của người tham gia BHYT...