Ngày 5/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về triển khai thực hiện chi hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, bắt đầu từ 1/1, Đồng Nai sẽ hỗ trợ nhân viên y tế công lập theo 7 mức, tùy vào vị trí công tác và trình độ chuyên môn, từ 500.000 đồng tới 4 triệu đồng mỗi tháng. Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2023-2025 là hơn 889 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được lấy từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Các nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập có tính chất đặc thù, nhiều khó khăn trong thu hút, tuyển dụng và điều kiện, môi trường làm việc khó khăn sẽ được ưu tiên hỗ trợ.

Theo UBND Đồng Nai, từ đầu năm 2022 đến tháng 9/2022, toàn tỉnh có 540 nhân viên y tế công lập đã nghỉ việc để chuyển sang bệnh viện tư nhân hoặc làm công việc khác. Áp lực công việc ngày càng nhiều khiến số lượng nhân viên y tế nghỉ việc ngày càng tăng.

Trước tình hình đó, UBND Đồng Nai đã yêu cầu Sở Y tế Đồng Nai xây dựng dự thảo Nghị quyết chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 để trình HĐND Đồng Nai và đã được thông qua tại kỳ họp HĐND Đồng Nai vào tháng 12/2022.

Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND Đồng Nai, cho biết sau khi Nghị quyết được ban hành, lãnh đạo Đồng Nai kỳ vọng chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập trong tỉnh sẽ ngày càng được nâng cao, phục vụ tốt hơn cho người dân, tạo được sự hài lòng của người bệnh. Tỉnh cũng hy vọng sẽ tạo động lực thu hút thêm nguồn nhân lực cho ngành y tế Đồng Nai và các cơ sở y tế địa phương.