Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP, giai đoạn 2020-2025”.

Trong năm 2023, thành phố đặt mục tiêu 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP Hà Nội có đăng ký kinh doanh theo quy định; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được chấp nhận đặt biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn”, có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, đảm bảo chất lượng lưu giữ trái cây tươi theo quy định đến tay người tiêu dùng.

Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, các điều kiện về an toàn thực phẩm… Xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị, nhất là ở lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng.

Theo báo cáo kết quả triển khai Đề án tổng hợp từ các sở, ngành, địa phương gửi UBND TP mới đây, Hà Nội có 1.652 cửa hàng kinh doanh trái cây, trong đó có 597 cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây; 1.145 cửa hàng kinh doanh thực phẩm tổng hợp, trong đó có trái cây. Toàn thành phố có 785 doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh trái cây, còn lại là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Các sở, ngành của Hà Nội đã thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 1.402/1.652 cửa hàng, đạt tỷ lệ gần 85% tổng số cơ sở kinh doanh trái cây, tăng mạnh so với trước khi thực hiện Đề án vào tháng 6-2020 (khoảng 70%).