Theo GS Phan Trọng Lân, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra các kịch bản về diễn tiến dịch Covid-19 có thể xảy ra.

Thứ nhất, biến chủng Omicron đang lưu hành dần dần sẽ giảm bớt độc lực. Bên cạnh đó, với miễn dịch có sẵn từ việc tiêm chủng vaccine Covid-19 và mắc bệnh, số trường hợp chuyển nặng và tử vong sẽ giảm.

Như vậy với kịch bản này, chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới, tức là đưa Covid-19 sang bệnh lưu hành. Các hoạt động xã hội có thể trở về bình thường. Mỗi cá nhân trong xã hội đều biết được các nguy cơ của mình và nếu thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Chúng ta chủ yếu tập trung vào những đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, người có bệnh nền)”, GS Lân thông tin.

Thứ hai, hiện sự hiểu biết về virus SARS-CoV-2 vẫn chưa được toàn diện. Khi giao lưu đi lại nhiều, việc xuất hiện liên tục các biến thể mới vẫn có khả năng xảy ra. Các chủng này có thể hình thành do sự tương tác giữa các biến thể đã xuất hiện hoặc là chủng khác mới hơn. Chủng SARS-CoV-2 mới khi xuất hiện sẽ làm giảm đi hiệu lực bảo vệ của vaccine, có thể làm lây lan mạnh hơn và tăng nguy cơ chuyển nặng.Với kịch bản thứ hai này, chúng ta sẽ triển khai lại các biện pháp phòng dịch cấp bách như đã từng làm.

Mặc dù thời điểm này, chúng ta đã có nhiều vũ khí như vaccine, thuốc điều trị, kinh nghiệm điều trị và các biện pháp phòng chống dịch, tuy nhiên phải thường xuyên cập nhật hơn nữa, kể cả về thuốc điều trị và đặc biệt là công nghệ vaccine”, GS Lân nói.

Như vậy Việt Nam sẽ xây dựng song song hai kịch bản: một là để Covid-19 trở thành bệnh lưu hành, hai là sẵn sàng các biện pháp dự phòng, không bị động để khi xuất hiện tình huống mới, chủng mới sẽ kích hoạt kịch bản ứng phó.