Theo Bộ Y tế, cả nước đã triển khai tiêm được trên 228,6 triệu liều vaccine phòng Covid-19, cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3 (liều nhắc lại lần 1) cho người từ 18 tuổi trở lên mới đạt khoảng 62%; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mới đạt 34,4% và 3,5%.

Số lượng vaccine đã có Quyết định phân bổ hiện tồn nhiều tại các tuyến (khoảng 8,8 triệu liều tại khu vực và 2,7 triệu liều tại tỉnh), cùng với số vaccine dự trữ tại tuyến quốc gia có nguy cơ cao dư thừa và hết hạn phải hủy bỏ, nếu các địa phương không đẩy mạnh tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã giao Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ dự thảo và trình Bộ Y tế ký ban hành báo cáo Thủ tướng về việc tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, dự kiến các khả năng có thể xảy ra (thừa, hủy vaccine...); Viện Vệ sinh dịch tễ tiếp tục đốc thúc các tỉnh, thành báo cáo kịp thời số lượng đối tượng cần tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1), mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2).

Trên cơ sở số lượng đối tượng và tiến độ triển khai tiêm chủng của các địa phương để xây dựng kế hoạch và khẩn trương phân bổ vaccine. Đồng thời Viện Vệ sinh dịch tễ cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng để vận chuyển ngay vaccine đến các tỉnh, thành phố; báo cáo Bộ Y tế (về việc tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, dự kiến các khả năng có thể xảy ra (thừa, hủy vaccine…).