Số lượt khám chữa bệnh BHYT trong 6 tháng đầu năm 2023 là 9.58 triệu lượt, trong đó có 8,76 triệu lượt khám ngoại trú và 0,82 triệu lượt khám nội trú. Số lượt khám chữa bệnh BHYT này tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số tiền chi BHYT trong 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 10.300 tỷ đồng, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số tiền chi cho khám chữa bệnh nội tỉnh đạt gần 5.200 tỷ đồng, tăng 17,95%; số tiền chi cho khám chữa bệnh ngoại tỉnh là 5.273 tỷ đồng, tăng 20,89%.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, tình hình tăng số lượt khám chữa bệnh không nằm ngoài dự báo, đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Sự tăng này có thể lý giải bằng việc sau một thời gian dài gián đoạn, người dân có nhu cầu lớn trong việc khám và chữa bệnh.

Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người dân, UBND TP.HCM cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp kịp thời và đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, và dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh tham gia BHYT, không để họ phải tự mua sắm. Đặc biệt, việc quản lý chặt chẽ các chi phí là một yếu tố quan trọng, nhằm đảm bảo sự tiết kiệm và ngăn chặn lãng phí trong việc sử dụng dịch vụ y tế và thuốc đắt tiền.

Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý các trường hợp lạm dụng, lợi dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt là các tình huống có dấu hiệu gian lận, việc chỉ định không cần thiết dịch vụ y tế và sử dụng thuốc vật tư để trục lợi. Các cơ sở có hành vi lạm dụng, lợi dụng sẽ bị tạm ngưng hợp đồng khám chữa bệnh qua BHYT.

TP.HCM cũng gợi ý rằng các cơ sở chữa bệnh cần tối ưu hóa việc lựa chọn sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật, và vật tư y tế một cách hợp lý và tiết kiệm, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng điều trị cho người bệnh.