Từ khóa tìm kiếm: bất bình đẳng

Bình đẳng giới cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

[VOV2] - Cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023" tạo điều kiện để mọi trẻ em được bày tỏ mong muốn, nguyện vọng và ước mơ về một gia đình hạnh phúc, an toàn và bình đẳng.

[VOV2] - Cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023" tạo điều kiện để mọi trẻ em được bày tỏ mong muốn, nguyện vọng và ước mơ về một gia đình hạnh phúc, an toàn và bình đẳng.

Nâng cao tiếng nói cho phụ nữ và trẻ em gái

[VOV2] - Chủ đề của ngày Dân số Thế giới năm nay đã một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết phải thúc đẩy bình đẳng giới để xây dựng một thế giới đa dạng, thịnh vượng và phát triển.

[VOV2] - Chủ đề của ngày Dân số Thế giới năm nay đã một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết phải thúc đẩy bình đẳng giới để xây dựng một thế giới đa dạng, thịnh vượng và phát triển.

Bất bình đẳng giới - Gánh nặng với phụ nữ làm kinh doanh

[VOV2] - Nghiên cứu mới của CARE cho thấy, thực tế phụ nữ trên toàn cầu bị ràng buộc bởi các khuôn mẫu giới – điều đang hạn chế thành công trong kinh doanh của họ. Điều đó đặt ra vấn đề là xã hội có nên suy nghĩ lại cách tôn vinh sự “đảm đang” của phụ nữ?

[VOV2] - Nghiên cứu mới của CARE cho thấy, thực tế phụ nữ trên toàn cầu bị ràng buộc bởi các khuôn mẫu giới – điều đang hạn chế thành công trong kinh doanh của họ. Điều đó đặt ra vấn đề là xã hội có nên suy nghĩ lại cách tôn vinh sự “đảm đang” của phụ nữ?

Làm sao để người trẻ không sợ hôn nhân?

[VOV2] - Nhiều bạn trẻ ngày nay, đặc biệt các bạn nữ ngại ngần hoặc từ chối bước vào hôn nhân. Họ có thể từng chứng kiến hoặc là nạn nhân của bất bình đẳng giới...

[VOV2] - Nhiều bạn trẻ ngày nay, đặc biệt các bạn nữ ngại ngần hoặc từ chối bước vào hôn nhân. Họ có thể từng chứng kiến hoặc là nạn nhân của bất bình đẳng giới...

Tạo cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia thị trường lao động

[VOV2] - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo “Công việc chăm sóc không lương đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam- thực trạng và giải pháp

[VOV2] - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo “Công việc chăm sóc không lương đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam- thực trạng và giải pháp