Từ khóa tìm kiếm: Chiến lược phát triển

Du lịch xanh – Hướng phát triển bền vững của du lịch Việt Nam

[VOV2] - Những năm gần đây, với quan điểm phát triển bền vững và bao trùm trên nền tảng tăng trưởng xanh, du lịch xanh ngày càng được quan tâm, trở thành hướng phát triển quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

[VOV2] - Những năm gần đây, với quan điểm phát triển bền vững và bao trùm trên nền tảng tăng trưởng xanh, du lịch xanh ngày càng được quan tâm, trở thành hướng phát triển quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Chờ một “cú hích”

[VOV2] - Lần đầu tiên, một Hội nghị toàn quốc do chính Thủ tướng chủ trì về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã được tổ chức. Điều đó cho thấy phát triển công nghiệp văn hóa có ý nghĩa đặc biệt như thế nào trong bối cảnh hiện nay.

[VOV2] - Lần đầu tiên, một Hội nghị toàn quốc do chính Thủ tướng chủ trì về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã được tổ chức. Điều đó cho thấy phát triển công nghiệp văn hóa có ý nghĩa đặc biệt như thế nào trong bối cảnh hiện nay.

Chiến lược phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

[VOV2] - Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng gửi tiền thì bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần có chiến lược phát triển như thế nào?

[VOV2] - Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng gửi tiền thì bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần có chiến lược phát triển như thế nào?

Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

[VOV2] - Sáng 27/9/2023, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VH-TT&DL) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

[VOV2] - Sáng 27/9/2023, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VH-TT&DL) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

Hợp tác chiến lược để quảng bá du lịch ẩm thực

[VOV2] - Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam vừa ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy du lịch - ẩm thực - văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua đề án “Biến tấu vạn nguyên liệu, Nấu triệu món Việt”.

[VOV2] - Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam vừa ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy du lịch - ẩm thực - văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua đề án “Biến tấu vạn nguyên liệu, Nấu triệu món Việt”.

Đào tạo nhân lực vì một Lào Cai phát triển

[VOV2] - Để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm dịch vụ và tài chính của khu vực và là trung tâm du lịch của cả vùng, việc nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực được xem là chìa khóa để Lào Cai phát triển.

[VOV2] - Để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm dịch vụ và tài chính của khu vực và là trung tâm du lịch của cả vùng, việc nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực được xem là chìa khóa để Lào Cai phát triển.

Nhạc sĩ Quốc Trung: Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam đang vừa yếu vừa thiếu

[VOV2] - Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét về ngành Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam: Dù có nhiều tiềm năng nhưng Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam vẫn chưa phát triển xứng tầm.

[VOV2] - Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét về ngành Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam: Dù có nhiều tiềm năng nhưng Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam vẫn chưa phát triển xứng tầm.

Lao động trong ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam: Xu thế mới cần nắm bắt

[VOV2] - Phóng viên VOV2 phỏng vấn chuyên gia nghiên cứu độc lập Trương Uyên Ly về tính chất, yêu cầu, triển vọng nghề nghiệp và thu nhập của lao động trong ngành Công nghiệp Văn hóa ở Việt Nam.

[VOV2] - Phóng viên VOV2 phỏng vấn chuyên gia nghiên cứu độc lập Trương Uyên Ly về tính chất, yêu cầu, triển vọng nghề nghiệp và thu nhập của lao động trong ngành Công nghiệp Văn hóa ở Việt Nam.

Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả

[VOV2] - “Để Việt Nam tươi sắc đào xuân: Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả” là chủ đề của Báo cáo Cập nhật đánh giá Quốc gia năm 2021 do Ngân hàng Thế giới công bố sáng 18/5

[VOV2] - “Để Việt Nam tươi sắc đào xuân: Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả” là chủ đề của Báo cáo Cập nhật đánh giá Quốc gia năm 2021 do Ngân hàng Thế giới công bố sáng 18/5

Hà Nội sẽ phát triển là thành phố sáng tạo của khu vực Đông Nam Á

[VOV2] - Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội toàn diện, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa đậm bản sắc Hà Nội, cạnh tranh được với các nước trong khu vực… là những mục tiêu của thủ đô Hà Nội trong tương lai không xa.

[VOV2] - Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội toàn diện, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa đậm bản sắc Hà Nội, cạnh tranh được với các nước trong khu vực… là những mục tiêu của thủ đô Hà Nội trong tương lai không xa.