Từ khóa tìm kiếm: EPR

Sẵn sàng thực thi quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

Phát triển kinh tế tuần hoàn từ tái chế nhựa

[VOV2] - Tái chế rác thải nhựa là quá trình thu gom rác thải hoặc những phế phẩm từ nhựa, sau đó trải qua quá trình xử lý để tạo thành vật liệu mới với khả năng ứng dụng đem lại lợi ích cho con người.

[VOV2] - Tái chế rác thải nhựa là quá trình thu gom rác thải hoặc những phế phẩm từ nhựa, sau đó trải qua quá trình xử lý để tạo thành vật liệu mới với khả năng ứng dụng đem lại lợi ích cho con người.

Vì một môi trường không rác thải nhựa: Trách nhiệm của doanh nghiệp?

[VOV2] - Các doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong việc thay đổi cách ứng xử đối với nhựa hoặc thay đổi thiết kế sản phẩm nhựa để dễ dàng thu gom, tái chế hoặc chuyển đổi việc sử dụng nhựa sang một loại vật liệu khác thân thiện với môi trường.

[VOV2] - Các doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong việc thay đổi cách ứng xử đối với nhựa hoặc thay đổi thiết kế sản phẩm nhựa để dễ dàng thu gom, tái chế hoặc chuyển đổi việc sử dụng nhựa sang một loại vật liệu khác thân thiện với môi trường.

Cơ sở để tính tỷ lệ tái chế bắt buộc trong EPR

[VOV2] - Nếu như trong Luật Bảo vệ môi trường 2005 mới dừng lại ở "trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất" thì đến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022 có quy định rõ tỷ lệ tái chế bắt buộc.

[VOV2] - Nếu như trong Luật Bảo vệ môi trường 2005 mới dừng lại ở "trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất" thì đến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022 có quy định rõ tỷ lệ tái chế bắt buộc.

Kẹo cao su và câu chuyện trách nhiệm của nhà sản xuất

[VOV2] - Nghị định 08/2022 có đưa kẹo cao su vào danh sách các sản phẩm đóng góp vào Qũy Bảo vệ môi trường. Điều này đã gây tranh cãi giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu kẹo cao su với Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như dư luận.

[VOV2] - Nghị định 08/2022 có đưa kẹo cao su vào danh sách các sản phẩm đóng góp vào Qũy Bảo vệ môi trường. Điều này đã gây tranh cãi giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu kẹo cao su với Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như dư luận.

Cơ hội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

[VOV2] - "Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) không nên xem là gánh nặng cho các doanh nghiệp mà đây là cơ hội chia sẻ gánh nặng với các bên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn" - ông Phan Tuấn Hùng (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên & Môi trường).

[VOV2] - "Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) không nên xem là gánh nặng cho các doanh nghiệp mà đây là cơ hội chia sẻ gánh nặng với các bên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn" - ông Phan Tuấn Hùng (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên & Môi trường).

Doanh nghiệp vừa ủng hộ vừa kêu khó

[VOV2] - 6 ngành hàng được quy định cụ thể trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020 là: điện, điện tử; pin- ắc quy; dầu nhớt; săm lốp; phương tiện giao thông và máy móc công trình; bao bì các loại.

[VOV2] - 6 ngành hàng được quy định cụ thể trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020 là: điện, điện tử; pin- ắc quy; dầu nhớt; săm lốp; phương tiện giao thông và máy móc công trình; bao bì các loại.