Từ khóa tìm kiếm: giám định ADN

Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

[VOV2] - Những năm gần đây, việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã được triển khai tích cực. Tuy nhiên, việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vẫn đang là một vấn đề khiến nhiều gia đình liệt sỹ băn khoăn.

Giám định ADN để xác định danh tính liệt sỹ

[VOV2] - Trong 4 năm qua đã có 240 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An được xác định danh tính nhờ phương pháp giám định ADN.

Đã có kết quả giám định ADN hài cốt liệt sỹ tại 20 nghĩa trang trên cả nước

[VOV2] - Xây dựng ngân hàng gen của liệt sỹ và thân nhân là một phần quan trọng trong Đề án xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin.