Từ khóa tìm kiếm: giáo dục đào tạo

Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo

[VOV2] - Trong thời đại công nghệ 4.0, ngành Giáo dục rất quan tâm tới việc đào tạo các công dân Việt Nam có kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số để trở thành công dân toàn cầu.