Ngày 15/02/2023, Khoa Khách sạn Du lịch trường Đại học Thương mại thành công Hội thảo khoa học bằng Tiếng Anh với chủ đề “Responsible tourism in Vietnam” (Du lịch có trách nhiệm). Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Viết Thái - Trưởng phòng Đối ngoại truyền thông; TS Trần Việt Thảo - Phó trưởng phòng Quản lý khoa học ,PGS.TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng - Trưởng khoa Khách sạn Du lịch và các nhà nghiên cứu là các giảng viên, các nghiên cứu sinh thuộc khoa Khách sạn- Du lịch.

Sau phần trình bày của 2 tham luận: “Responsible tourism development in vietnam following multi-sector link accessories” do TS. Tô Ngọc Thịnh, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch và tham luận “Responsible communication of hotels in Hanoi”- do TS. Nguyễn Thị Huyền Ngân, Bộ môn Marketing Du lịch trình bày, các nhà khoa học tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ các vấn đề về nghiên cứu lý luận chung về phát triển du lịch có trách nhiệm; ý nghĩa, mục tiêu, các yêu cầu, các nguyên tắc, các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch có trách nhiệm; kinh nghiệm phát triển du lịch có trách nhiệm của một số quốc gia trên thế giới từ đó rút ra bài học cho phát triển du lịch Việt Nam. Cùng với đó, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch của Việt Nam, rút ra kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; những vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.

Các nhà khoa học tham dự hội thảo hy vọng, trong thời gian sắp tới giá trị của hội thảo khoa học được lan tỏa rộng khắp, thay đổi tư duy tầm nhìn để Việt Nam sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: