Từ khóa tìm kiếm: hoạt động xã hội

Những người tuổi dù cao nhưng không "nghỉ hưu"

[VOV2] - Cân bằng giữa cuộc sống và hoạt động xã hội, tự tạo niềm vui cho mình chính là một trong những xu hướng mà không ít người cao tuổi hiện nay đang thực hiện.

[VOV2] - Cân bằng giữa cuộc sống và hoạt động xã hội, tự tạo niềm vui cho mình chính là một trong những xu hướng mà không ít người cao tuổi hiện nay đang thực hiện.

Người cao tuổi cần làm gì để sống vui sống khỏe?

[VOV2] - Cân bằng giữa cuộc sống và hoạt động xã hội, tự tạo niềm vui cho mình chính là một trong những xu hướng mà không ít người cao tuổi hiện nay đang thực hiện.

[VOV2] - Cân bằng giữa cuộc sống và hoạt động xã hội, tự tạo niềm vui cho mình chính là một trong những xu hướng mà không ít người cao tuổi hiện nay đang thực hiện.

Sinh viên hoạt động xã hội - Không thử sao biết mình có thể đi xa đến đâu

[VOV2] - Những kiến thức học được trên giảng đường là nền tảng tri thức cốt lõi. Còn các hoạt động xã hội giúp ta cảm thấy tự tin và rèn luyện được những kỹ năng mềm cần thiết.

[VOV2] - Những kiến thức học được trên giảng đường là nền tảng tri thức cốt lõi. Còn các hoạt động xã hội giúp ta cảm thấy tự tin và rèn luyện được những kỹ năng mềm cần thiết.

Tham gia hoạt động xã hội giúp người già năng động

[VOV2] - Tham gia các hoạt động xã hội không chỉ giúp người cao tuổi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và có ích hơn còn giúp họ vui vẻ, quên đi sự cô đơn, hạn chế những suy nghĩ tiêu cực.

[VOV2] - Tham gia các hoạt động xã hội không chỉ giúp người cao tuổi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và có ích hơn còn giúp họ vui vẻ, quên đi sự cô đơn, hạn chế những suy nghĩ tiêu cực.

Người cao tuổi Bạc Liêu nêu gương sáng

[VOV2] - Trong xu thế già hóa dân số, người cao tuổi tỉnh Bạc Liêu càng thể hiện vai trò “cây cao, bóng cả” vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[VOV2] - Trong xu thế già hóa dân số, người cao tuổi tỉnh Bạc Liêu càng thể hiện vai trò “cây cao, bóng cả” vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vẫn lặng lẽ cống hiến bằng những việc làm thiết thực

[VOV2] - "Chứng kiến nhiều gia đình tan nát vì ma túy, tôi tìm cách giúp các cháu đã nghiện hoàn lương, cháu nào có nguy cơ thì tránh xa ma túy”, cựu chiến binh Trần Văn Viên chia sẻ.

[VOV2] - "Chứng kiến nhiều gia đình tan nát vì ma túy, tôi tìm cách giúp các cháu đã nghiện hoàn lương, cháu nào có nguy cơ thì tránh xa ma túy”, cựu chiến binh Trần Văn Viên chia sẻ.