Từ khóa tìm kiếm: Luật sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Tạo động lực, thúc đẩy sáng tạo của mỗi cá nhân

[VOV2] - Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

[VOV2] - Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được chú trọng

[VOV2] - Sáng nay, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) tổ chức hội thảo về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

[VOV2] - Sáng nay, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) tổ chức hội thảo về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Nhiều điểm mới về quyền tác giả và quyền liên quan

[VOV2] - Sáng nay, Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo hướng dẫn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan với nhiều điểm mới.

[VOV2] - Sáng nay, Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo hướng dẫn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan với nhiều điểm mới.

Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca

[VOV2] - Đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 2 Điều 7 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

[VOV2] - Đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 2 Điều 7 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Phải bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, không được xâm phạm, cắt xén

[VOV2] - Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, ĐBQH đề nghị phải bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác xuyên tạc; cắt xén tác phẩm dưới bất cứ hình thức nào khi chưa được tác giả cho phép.

[VOV2] - Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, ĐBQH đề nghị phải bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác xuyên tạc; cắt xén tác phẩm dưới bất cứ hình thức nào khi chưa được tác giả cho phép.

Xử lý việc in ấn, buôn bán sách giả

[VOV2] - Theo quy định pháp luật, các đối tượng sản xuất, buôn bán sách giả sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

[VOV2] - Theo quy định pháp luật, các đối tượng sản xuất, buôn bán sách giả sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?