Từ khóa tìm kiếm: năng lượng tái tạo

Giải pháp phát triển bền vững năng lượng gió

[VOV2] - Việt Nam có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm năng lượng của Châu Á Thái Bình Dương về sản xuất điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi dựa trên nguồn gió có chất lượng tốt.

[VOV2] - Việt Nam có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm năng lượng của Châu Á Thái Bình Dương về sản xuất điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi dựa trên nguồn gió có chất lượng tốt.

Khơi thông “điểm nghẽn” về chính sách để phát triển năng lượng tái tạo

[VOV2] - Với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, Việt Nam từng phát triển “nóng” về điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn năng lượng này hiện đang bị khựng lại bởi những chướng ngại về cơ chế, chính sách.

[VOV2] - Với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, Việt Nam từng phát triển “nóng” về điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn năng lượng này hiện đang bị khựng lại bởi những chướng ngại về cơ chế, chính sách.

Hydro xanh- Năng lượng của tương lai

[VOV2] - UNDP và Viện Năng lượng vùa tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện về sản xuất hydro xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam, trong đó trọng tâm đánh giá cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

[VOV2] - UNDP và Viện Năng lượng vùa tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện về sản xuất hydro xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam, trong đó trọng tâm đánh giá cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

Năng lượng tái tạo – hướng phát triển bền vững

[VOV2] - Tăng cường phát triển năng lượng tái tạo là giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng mục tiêu giảm phát thải, đây không chỉ là kế hoạch của mỗi quốc gia mà còn là xu hướng toàn cầu.

[VOV2] - Tăng cường phát triển năng lượng tái tạo là giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng mục tiêu giảm phát thải, đây không chỉ là kế hoạch của mỗi quốc gia mà còn là xu hướng toàn cầu.

Châu Á - Châu lục năng lượng tái tạo

[VOV2] - Tọa đàm đã mang tới một cái nhìn sâu rộng hơn về xu hướng chuyển đổi hiện nay về năng lượng tái tạo ở châu Á, vai trò của công nghệ tiên tiến, sự thay đổi chính sách, các nguồn tài chính tiềm năng trong việc chuyển đổi sang năng lượng xanh.

[VOV2] - Tọa đàm đã mang tới một cái nhìn sâu rộng hơn về xu hướng chuyển đổi hiện nay về năng lượng tái tạo ở châu Á, vai trò của công nghệ tiên tiến, sự thay đổi chính sách, các nguồn tài chính tiềm năng trong việc chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Phát triển năng lượng mặt trời như thế nào cho xứng với tiềm năng?

[VOV2] - Việt Nam đã cam kết giảm 30% tổng khí metan vào năm 2030 và năm 2050 sẽ đưa mức phát thải ròng về 0. Để thực hiện mục tiêu này nước ta cần chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời...

[VOV2] - Việt Nam đã cam kết giảm 30% tổng khí metan vào năm 2030 và năm 2050 sẽ đưa mức phát thải ròng về 0. Để thực hiện mục tiêu này nước ta cần chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời...

Là “vương quốc nắng, gió”, Việt Nam phải phát triển năng lượng tái tạo

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, dư địa phát triển thủy điên lớn đã hết, việc phát triển thủy điện nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến môi trường. Trong khi đó, điện than không thể phát triển thêm thì việc phát triển năng lượng tái tạo là tất yếu

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, dư địa phát triển thủy điên lớn đã hết, việc phát triển thủy điện nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến môi trường. Trong khi đó, điện than không thể phát triển thêm thì việc phát triển năng lượng tái tạo là tất yếu