Từ khóa tìm kiếm: nhà khoa học nữ

Tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực STEM tại Việt Nam

[VOV2] - Giáo dục STEM đã và đang khẳng định là mô hình giáo dục hiện đại hiệu quả, là xu hướng phát triển giáo dục trong hiện tại và tương lai. Với tỷ lệ giáo viên nữ chiếm ưu thế, sự đóng góp của các nhà khoa học nữ trong giáo dục STEM là rất lớn.

[VOV2] - Giáo dục STEM đã và đang khẳng định là mô hình giáo dục hiện đại hiệu quả, là xu hướng phát triển giáo dục trong hiện tại và tương lai. Với tỷ lệ giáo viên nữ chiếm ưu thế, sự đóng góp của các nhà khoa học nữ trong giáo dục STEM là rất lớn.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022: Tôn vinh các nhà khoa học nữ

[VOV2] - Giải thưởng Kovalevskaia đã thêm một lần nữa khẳng định thành quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn của các tập thể và cá nhân nhà khoa học nữ, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước.

[VOV2] - Giải thưởng Kovalevskaia đã thêm một lần nữa khẳng định thành quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn của các tập thể và cá nhân nhà khoa học nữ, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước.

Sự cẩn thận, kiên trì là điểm mạnh giúp các nhà khoa học nữ thành công

[VOV2] - Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 được trao cho tập thể các nhà khoa học nữ bộ môn hóa dược trường ĐH Dược Hà Nội và GS.TS Lê Minh Thắng- Chủ tịch Hội nữ trí thức ĐH Bách Khoa Hà Nội là người vinh dự được trao Giải thưởng danh giá này.

[VOV2] - Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 được trao cho tập thể các nhà khoa học nữ bộ môn hóa dược trường ĐH Dược Hà Nội và GS.TS Lê Minh Thắng- Chủ tịch Hội nữ trí thức ĐH Bách Khoa Hà Nội là người vinh dự được trao Giải thưởng danh giá này.

Giải thưởng Kovalevskaia 2021 được trao cho 2 nhà khoa học nữ

[VOV2] - Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021. Giải thưởng Kovalevskaia 2021 được trao cho 2 nhà khoa học nữ có nhiều nghiên cứu đem lại giá trị kinh tế cao, mang tính nhân văn sâu sắc.

[VOV2] - Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021. Giải thưởng Kovalevskaia 2021 được trao cho 2 nhà khoa học nữ có nhiều nghiên cứu đem lại giá trị kinh tế cao, mang tính nhân văn sâu sắc.

Bí quyết thành công của các nhà khoa học nữ

[VOV2] - Nghiên cứu khoa học là lĩnh vực đặc biệt, với các nhà khoa học nữ công việc này đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực, hy sinh. Vậy đâu là bí quyết thành công của các nhà khoa học nữ?

[VOV2] - Nghiên cứu khoa học là lĩnh vực đặc biệt, với các nhà khoa học nữ công việc này đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực, hy sinh. Vậy đâu là bí quyết thành công của các nhà khoa học nữ?

Giải thưởng Kovalevskaia: Tôn vinh các nhà khoa học nữ

[VOV2] - Sáng nay (5/3), Hội LHPNVN tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2020. Đây là giải thưởng thường niên dành cho các nhà khoa học nữ có nhiều thành quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

[VOV2] - Sáng nay (5/3), Hội LHPNVN tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2020. Đây là giải thưởng thường niên dành cho các nhà khoa học nữ có nhiều thành quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn.