Từ khóa tìm kiếm: Tinh giản biên chế

5 nhóm không bị trừ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

[VOV2] - Thông thường, người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%/năm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

[VOV2] - Thông thường, người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%/năm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Kiến nghị không tinh giản biên chế trong ngành giáo dục

[VOV2] - Tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện một số tỉnh, thành phố kiến nghị không thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục.

[VOV2] - Tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện một số tỉnh, thành phố kiến nghị không thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục.

[infographic] Những điều cần biết về tinh giản biên chế

[VOV2] - Nguyên tắc tinh giản biên chế là gì? Và trường hợp nào sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật? Những trường hợp nào không thuộc diện tinh giản biên chế?

[VOV2] - Nguyên tắc tinh giản biên chế là gì? Và trường hợp nào sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật? Những trường hợp nào không thuộc diện tinh giản biên chế?

Tinh giản biên chế: Đạt được chỉ tiêu nhưng còn xa mục tiêu

[VOV2] - Chiều nay (04/11), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 - lĩnh vực nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

[VOV2] - Chiều nay (04/11), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 - lĩnh vực nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Cán bộ, viên chức nghỉ việc hàng loạt: Làm sao để giữ chân người tài?

[VOV2] - Cán bộ, công chức, viên chức phải xoay xở, đánh vật với các khoản chi tiêu của cuộc sống. Khi đó, rời khỏi bộ máy nhà nước sớm hay muộn dường như là một lựa chọn, bởi các cụ xưa vẫn thường nói “có thực mới vực được đạo”.

[VOV2] - Cán bộ, công chức, viên chức phải xoay xở, đánh vật với các khoản chi tiêu của cuộc sống. Khi đó, rời khỏi bộ máy nhà nước sớm hay muộn dường như là một lựa chọn, bởi các cụ xưa vẫn thường nói “có thực mới vực được đạo”.

Có giảm được 10% biên chế trong năm 2021?

[VOV2] - Thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần làm rõ sự lãng phí trong sử dụng con người, cán bộ. Bởi nhiều cơ quan, đơn vị đánh giá chỉ được 50% số cán bộ làm việc hiệu quả.

[VOV2] - Thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần làm rõ sự lãng phí trong sử dụng con người, cán bộ. Bởi nhiều cơ quan, đơn vị đánh giá chỉ được 50% số cán bộ làm việc hiệu quả.