Từ khóa tìm kiếm: trùng tu

Trùng tu để di tích "sống"

[VOV2] - Có lẽ người ta quên mất một điều, di tích chỉ “sống” được khi nó có một “sức khỏe” thực thụ theo đúng nghĩa. Và việc thực hành văn hóa tín ngưỡng, đôi khi, còn quan trọng hơn việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị vật chất.

Cải tạo, tu bổ hay xâm hại di tích?

[VOV2] - Thời gian qua, bên cạnh việc bảo vệ và phát huy giá trị của những di tích lịch sử văn hóa thì cũng tồn tại những câu chuyện buồn liên quan đến hàng loạt công trình di tích, kiến trúc cũ - cổ bị xâm hại ở hầu khắp các địa phương trên cả nước...