Từ khóa tìm kiếm: vai trò người cao tuổi

Tuổi cao không ngừng sáng tạo

[VOV2] - Nhiều người cao tuổi vẫn đang dẫn đầu, gương mẫu trong việc tìm ra nhân tố mới nhằm nâng cao hiệu quả về kinh tế, xã hội.

[VOV2] - Nhiều người cao tuổi vẫn đang dẫn đầu, gương mẫu trong việc tìm ra nhân tố mới nhằm nâng cao hiệu quả về kinh tế, xã hội.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong công tác mặt trận

[VOV2] - Là “Vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước”, người cao tuổi ở cả 54 dân tộc anh em trên khắp cả nước đã phát huy tinh thần “Tuổi cao trí càng cao” trong công tác mặt trận.

[VOV2] - Là “Vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước”, người cao tuổi ở cả 54 dân tộc anh em trên khắp cả nước đã phát huy tinh thần “Tuổi cao trí càng cao” trong công tác mặt trận.

Vai trò của người cao tuổi trong thời đại mới

[VOV2] - Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của người cao tuổi, 82 năm qua, NCT đã hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, là chỗ dựa vững chắc, là động lực góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và góp ích cho cộng đồng.

[VOV2] - Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của người cao tuổi, 82 năm qua, NCT đã hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, là chỗ dựa vững chắc, là động lực góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và góp ích cho cộng đồng.

Người cao tuổi - nguồn lực nội sinh chưa được phát huy

[VOV2] - Nếu mỗi người cao tuổi thay đổi tư duy, các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng nhìn nhận đúng hơn về vai trò của lớp người này, chắc chắn họ sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

[VOV2] - Nếu mỗi người cao tuổi thay đổi tư duy, các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng nhìn nhận đúng hơn về vai trò của lớp người này, chắc chắn họ sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Người cao tuổi - nguồn lực vô giá

[VOV2] - “Trong việc hiến đất làm công trình phúc lợi xã hội, nếu già làng không có ý kiến thì không làm được. Vì ở cộng đồng, già làng nói là dân nghe theo”, bà Rơ Chăm H'Yéo, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi Gia Lai chia sẻ.

[VOV2] - “Trong việc hiến đất làm công trình phúc lợi xã hội, nếu già làng không có ý kiến thì không làm được. Vì ở cộng đồng, già làng nói là dân nghe theo”, bà Rơ Chăm H'Yéo, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi Gia Lai chia sẻ.