Từ khóa tìm kiếm: Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp - Điểm tựa phục hồi kinh tế sau đại dịch

[VOV2] - Sáng 26/8, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VHTTDL) phối hợp với Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học "Văn hóa doanh nghiệp - Điểm tựa phục hồi kinh tế sau đại dịch".

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng phát triển bền vững

[VOV2] - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số những năm gần đây.

NSƯT Xuân Bắc góp tiếng nói xây dựng văn hóa doanh nghiệp

[VOV2] - Sau khi trở thành Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, NSƯT Xuân Bắc đã có nhiều hoạt động nhằm phát triển văn hóa trong doanh nghiệp, đặc biệt là xây dựng Bộ tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam.