Trang mạng xã hội facebook của Bộ có:

1. Tên gọi: Thông tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đường link: https://www.facebook.com/thongtinvanhoathethaovadulich

3. Đơn vị chủ quản: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Số điện thoại: 024.39439915

6. Email: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn; bovanhoathethaodulich@bvhttld.gov.vn

Fanpage chính thức về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Facebook nhằm cung cấp những thông tin, bài viết chính thống mới nhất về các hoạt động của Bộ, của Ngành; những sự kiện do Bộ và địa phương tổ chức; cũng như những thông tin cần thiết về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho người dân, doanh nghiệp.

Tại Fanpage, người dùng có thể tiếp cận thông tin chính thống về các lĩnh vực văn hóa; gia đình; thư viện; thể dục thể thao; du lịch. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tiếp cận thông tin chỉ đạo, điều hành về phát triển ngành, lĩnh vực; các thông điệp của người đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các chương trình, đề án ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung triển khai thực hiện.