Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Thể dục, Thể thao nhấn mạnh: Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017-2021" đã cho thấy những hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghê, thể dục thể thao của người cao tuổi ở khắp các địa phương trong cả nước, đặc biệt là thành phố, thị xã, thị trấn. Phong trào đã phát triển nhanh, mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành nhu cầu thiết yếu đối với người cao tuổi, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, từng bước góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Theo thống kê, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người cao tuổi đã thu hút trên 30% người cao tuổi ở nông thôn và trên 65% người cao tuổi ở thành phố, thị xã tham gia...

Cũng tại Lễ ký kết, hai bên đã thống nhất và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2026. Trong đó, Bộ VHTTDL và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tập trung chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, đóng góp của người cao tuổi trong việc giáo dục hệ giá trị của gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí và sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Hỗ trợ, khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; phát huy vai trò người cao tuổi trong văn hóa đọc, trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của người dân tộc thiểu số...

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam cho rằng, chương trình đã góp phần động viên, khích lệ người cao tuổi tham gia các phong trào, tạo sân chơi để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đồng thời bày tỏ tin tưởng sự phối hợp giữa hai bên trong giai đoạn 2022-2026 sẽ hiệu quả hơn và người cao tuổi sẽ được thụ hưởng thành quả tốt hơn từ những chính sách, chương trình phối hợp, góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những đóng góp to lớn của lớp người cao tuổi cả nước trong việc xây dựng và phát triển các CLB thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần người cao tuổi. "Người cao tuổi cũng là lực lượng nòng cốt trong các gia đình, góp phần tích cực vào việc giáo dục đạo đức thế hệ trẻ. Chính vì vậy, Bộ VHTTDL cùng với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tới đây sẽ có kế hoạch phối hợp cụ thể để làm tốt hơn công tác gia đình, phát huy vai trò của người cao tuổi trong mọi mặt của đời sống xã hội".

Cũng tại Lễ Ký kết, Lãnh đạo Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch của người cao tuổi giai đoạn 2017- 2021.