Phát triển du lịch gắn với các sản phẩm OCOP không những nâng cao giá trị kinh tế, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân mà còn thiết thực góp phần khai thác tiềm năng về du lịch tại khu vực nông thôn theo hướng bền vững cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Thông qua Chương trình OCOP, nhiều địa phương đã chủ động phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và điểm du lịch. Đến nay, các địa phương đã đánh giá và công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, khơi dậy tiềm năng sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp “đa giá trị”, gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với dịch vụ, du lịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai đã có 92 sản phẩm đạt sao OCOP được công nhận trên cơ sở của hàng nghìn ý tưởng trong thời gian qua, đưa Lào Cai trở thành địa phương có nhiều sản phẩm đạt sao nhất khu vực miền núi phía Bắc. Vậy Lào Cai đã làm gì để có được hiệu quả này? Và đâu là hướng đi cho Lào Cai trong thời gian tiếp theo?

Những nội dung này được ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai và ông Trương Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai trao đổi trong cuộc trò chuyện với VOV2.

Mời nghe âm thanh tại đây: