Nhiều đại biểu cho rằng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch Thủ đô được xây dựng công phu, khoa học, thể hiện được tầm nhìn, khát vọng xây dựng Thủ đô phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đáp ứng mong mỏi của nhân dân Hà Nội và cả nước”. Đồng thời kiên định quan điểm “con người là trung tâm của sự phát triển”, “văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, là động lực, nguồn lực quan trọng nhất để phát triển Thủ đô”.

Thăng Long - Hà Nội trong suốt quá trình lịch sử; là vùng đất có bề dày truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước. Chính vì thế, đây là cơ sở khai thác để phát triển thủ đô gắn với phát huy các giá trị truyền thống. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội khẳng định: “Con người và văn hóa là tiềm năng rất đặc thù của Thủ đô Hà Nội. Bằng việc khai thác các tiềm năng về di sản, bằng các tiềm năng về văn hóa và là nơi quy tụ các tinh hoa văn hóa trên cả nước về thủ đô. Chính điều đó tạo ra sức mạnh phát triển Thủ đô một cách bền vững”.

Quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhấn mạnh phát triển công nghiệp văn hóa kết hợp với dịch vụ du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc sắc của Thủ đô gắn với phục dựng các di tích lịch sử, di sản văn hóa kết hợp truyền thống với ứng dụng công nghệ để tái hiện lịch sử trong không gian thực tế ảo và hình thành không gian văn hóa sông Hồng với con đường di sản hai bên sông để tái hiện lịch sử ngàn năm dựng nước, giữ nước…

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội khẳng định: Phát triển công nghiệp văn hoá cũng sẽ bảo đảm gắn kết được văn hoá và kinh tế, đem lại giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, thời trang, du lịch... Phát triển công nghiệp văn hoá cũng bảo đảm được câu chuyện chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu mới nhất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với nhiều ngành, lĩnh vực.

Quy hoạch có mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hà Nội là thành phố “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới. Đồng thời là trung tâm đi đầu đối với nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ mới; trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc; trung tâm kinh tế tài chính lớn, cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của đất nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm lớn, tiêu biểu, hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế...

Đáng chú ý, Quy hoạch xác định cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô gồm: 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 vùng đô thị. Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội đóng vai trò là cực tăng trưởng của đất nước, có vị trí trọng yếu trong tam giác động lực của vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và tứ giác phát triển khu vực miền Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa).

Ngoài ra, Quy hoạch Thủ đô đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ môi trường, giải quyết triệt để ô nhiễm sông Tô Lịch, làm sống lại hình ảnh dòng sông xanh, sạch, gắn liền với văn hóa - lịch sử Thủ đô; xử lý ô nhiễm môi trường các sông Nhuệ, Đáy ... để bảo đảm nguồn nước tưới an toàn cho nông nghiệp, tạo không gian xanh cho phát triển đô thị.

Về vấn đề này, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đề xuất cần xây dựng hệ thống thu gom nước thải tách rời với hệ thống nước mưa và xây dựng bố trí khu vực xử lý nước thải cục bộ, nước thải tập trung để khi nước thải từ thành phố ra môi trường không còn ô nhiễm nữa. Đồng thời triển khai ngay hai đập tràn dâng nước trên sông Hồng và sông Đuống. "Khi chúng ta xây dựng được 2 đập này thì mặt nước sông Hồng vào mùa cạn sẽ dâng cao, đẩy nước vào các sông như sông Đáy, sông Nhuệ, làm cho các sông này sống lại và không còn hạn hán như hiện nay, không thiếu nước phát điện vào mùa cạn", - đại biểu Hoàng Văn Cường nói.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, “khi mặt sông của khu vực Hà Nội trở thành mặt hồ tràn, chúng ta xây dựng hai con đường di sản theo quy hoạch, một bên là con đường thể hiện các di sản ngàn năm văn hiến, như Hà Nội 60 ngày đêm quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh như thế nào sẽ được thể hiện trên con đường di sản đó và trở thành không gian văn hóa, phát triển du lịch bên sông. Một con đường thể hiện quy tụ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và sẽ có hình ảnh của 63 tỉnh thành hội tụ”.

Trong quy hoạch cũng đề ra mục tiêu đến năm 2050, Hà Nội có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, hài hòa; có trình độ phát triển ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; là thành phố kết nối toàn cầu, xanh - thông minh - thanh bình - thịnh vượng; là nơi đáng đến và lưu lại, đáng sống và cống hiến. Quy mô dân số thường trú đến năm 2050 khoảng 13-13,5 triệu người; GRDP bình quân đầu người đạt 45-46 nghìn USD; tỷ lệ đô thị hóa 80-85%. Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, để đảm bảo được mục tiêu này, bên cạnh việc quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng, cần phải chú ý tới quy hoạch hệ thống y tế trên địa bàn Thủ đô, vì đây là hệ thông y tế của cả vùng, miền và đất nước. “Hầu hết các bệnh viện lớn, đầu ngành đang tập trung ở đây nên các bệnh viện lớn, chuyên khoa thì nên tập trung cao độ, thậm chí có những trung tâm y khoa, trong đó các viện chuyên khoa. Các phòng khám đa khoa ở khắp các khu dân cư và càng gần dân càng tốt để tạo ra một hệ thống phục vụ cho nhân dân”.

Có thể nói, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, thể hiện tầm nhìn mới, tư duy mới. Bởi khi hai quy hoạch này của Hà Nội được Quốc hội thông qua sẽ tạo ra khung pháp lý, thể chế quan trọng cho sự phát triển Thủ đô, tạo lập không gian phát triển mới, động lực mới và giá trị mới để xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng “Văn hiến, văn minh, hiện đại”.