Số hóa văn hóa và những thách thức trong kỷ nguyên xã hội số

[VOV2] - Chuyển đổi số là xu thế tất yếu ở mọi ngành. Chúng ta không còn xa lạ gì với những cụm từ: “số hóa”, “chuyển đổi số”, “kinh tế số”, “xã hội số”... Công cuộc số hóa trong ngành văn hóa đang diễn ra như thế nào?

Anh Tuấn

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các quốc gia đang tích cực theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc thúc đẩy và ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số. Tại Việt Nam, Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều nghị quyết, chính sách để thúc đấy công nghệ số trong nhiều lĩnh vực như: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Quyết định số 749/QĐ-Ttg ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Trong ngành văn hóa, công cuộc chuyển đổi số đã và đang diễn ra từ cấp TW đến địa phương và các tổ chức thành viên ở 2 khía cạnh: công tác điều hành quản trị văn phòng và việc tạo ra các sản phẩm văn hóa số. Bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra trở thành chất xúc tác buộc công tác chuyển đổi số trong ngành Văn hóa càng diễn ra mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về câu chuyện "Số hóa trong ngành Văn hóa" với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục