Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được đơn của ông Lê Văn Tiễn ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh phản ánh về các nội dung liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án FLC; việc xây dựng nông thôn mới; việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển gây ra... Ngày 25/3/2021 Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã có văn bản trả lời đơn của ông Tiễn nhưng ông không đồng ý với nội dung trả lời của cơ quan chức năng và tiếp tục viết đơn khiếu nại nhờ Đài Tiếng nói Việt Nam can thiệp.

Về trường hợp của ông Lê Văn Tiễn, Đài TNVN đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, và đã nhận được công văn trả lời như sau:

Các nội dung liên quan đến việc áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh trả lời tại các văn bản: công văn số 38/2018, công văn số 314 và 975/2019. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh có công văn số 44/2021 chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban quản lý các Công trình điện miền Trung, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân tổ chức đối thoại với ông Lê Văn Tiễn và đã trả lời ông với nội dung: Các dự án đường dây 220KV và đường dây 500KV là những dự án, công trình quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, liên quan đến an ninh quốc gia. Vì vậy, kiến nghị của ông Lê Văn Tiễn về việc áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đường dây 220kv và 500kv theo giá thỏa thuận là không đúng quy định của pháp luật. Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện và Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kv và 500kv đoạn qua huyện Quảng Ninh.

Vậy, Đài Tiếng nói Việt nam thông báo để ông Bùi Văn Hòa được rõ về nội dung đơn kiến nghị của mình