Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) vừa kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống (29/5/2008 - 29/5/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

15 năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện toàn bộ thu, chi BHXH, BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng. Quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị luôn đặt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT lên hàng đầu, nhằm lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức về chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong Quân đội.

Là cơ quan tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị, giải quyết tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Chú trọng giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo được sự đồng thuận đối với các đơn vị trong toàn quân.

Trước nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặt ra yêu cầu đối với công tác tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý và các đối tượng khác do pháp luật quy định như: BHYT đối với thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng; quản lý phần quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được sử dụng trong quân đội theo quy định của pháp luật. Đại tá Cao Xuân Thắng – Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng cho biết: Với trọng trách mà thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao phó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng luôn ý thức trách nhiệm của mình trong công việc. "Dù ở bất cứ cương vị nào, vị trí công tác nào cũng phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; phải hiểu biết công việc mình đảm nhiệm, không làm thay việc người khác, cơ quan khác; đồng thời cũng không được bỏ sót công việc, làm sai, làm trái pháp luật và dám vì lợi ích chung". - Đại tá Cao Xuân Thắng khẳng định.

Từ năm 2018, 100% quân nhân tại ngũ tham gia BHYT theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công tác triển khai cấp thẻ BHYT trong Quân đội không chỉ giúp quân nhân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà còn huy động được lực lượng y tế trong Quân đội vốn rất hùng hậu tham gia vào việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong Quân đội, BHXH Bộ Quốc phòng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ; triển khai xây dựng hệ thống phần mềm nghiệp vụ BHXH, BHYT thực hiện thống nhất từ BHXH Bộ Quốc phòng đến các đơn vị trong toàn quân. Đặc biệt, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông dữ liệu đối với các cơ sở quân y trong thống kê, tổng hợp, giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT - đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý quỹ BHYT. Việc ứng dụng CNTT trong công tác BHXH, BHYT đã từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng./.