Trong đơn ông Nguyễn Văn Tuân phản ánh: Thân sinh của ông là cụ Nguyễn Ngọc Hệ, tham gia dân công hỏa tuyến tại Thượng Lào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo chính sách ưu đãi của Nhà nước, gia đình ông đã kê khai thời gian tham gia dân công hỏa tuyến của cụ Nguyễn Ngọc Hệ và làm đơn đề nghị hưởng chế độ tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết.

Qua kiểm tra cho thấy, năm 2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thụ lý hồ sơ của ông Nguyễn Văn Hệ là đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong thời kỳ chống Pháp. Hồ sơ của ông đã được xét duyệt và trình lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An vào tháng 6/2019.

Quá trình Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An xét duyệt, do hồ sơ của ông Nguyễn Văn Hệ có sai sót nên tháng 02/2020, hồ sơ của ông đã được trả về cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên. Sau khi bổ sung hồ sơ, tháng 7/2020, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyễn đã trình hồ sơ của ông Hệ lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Đến nay Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đang thụ lý và xét duyệt để trình lên Phòng Chính sách Quân khu 4 thẩm định, sau đó báo cáo ra Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng.

Lý do đến nay ông Nguyễn Văn Tuân, thân nhân của ông Nguyễn Văn Hệ chưa nhận được chế độ là do hồ sơ sai sót phải trả về để bổ sung, số lượng đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến nhiều, quá trình xét duyệt phải qua nhiều cấp, xét duyệt phải theo thứ tự từng đợt của cấp dưới đề nghị lên. Khi có Quyết định và kinh phí chuyển về, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ có giấy mời gửi về cho thân nhân và địa phương biết đến nhận đúng theo quy định.