Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam có công văn gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ phản ánh về việc ông Đỗ Văn Vượng ở khu 4, xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ cho chú ruột của ông là ông Đỗ Văn Viễn. Chúng tôi đã nhận được Công văn trả lời của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Nội dung như sau:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tra cứu và đề nghị Cục Người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tra cứu hồ sơ của ông Đỗ Văn Viễn. Kết quả tra cứu cho thấy, không có liệt sỹ Đỗ Văn Viễn nguyên quán: xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ theo thông tin của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thanh Thủy cung cấp. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 1581 gửi kết quả tra cứu thông báo đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thanh Thủy biết để trả lời công dân.

Như vậy, ông Đỗ Văn Viễn chưa được xác nhận là liệt sỹ. Ông Đỗ Văn Viễn là quân nhân, việc xác nhận liệt sỹ đối với quân nhân do cơ quan quân đội chịu trách nhiệm, đề nghị ông Vượng và gia đình liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Thủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn.